Grundlovsaften fik ca. 175 gæster en flot sommeroplevelse og ny inspiration ved bedriftsbesøget hos Peter Dalgaard Juhl. Han havde sammen med familien og medarbejderne slået dørene op på Dalgaard i Kastvrå ved Sommersted. SLF og Syddansk Kvæg stod bag arrangementet og de faglige indlæg. Langt de fleste kunne glæde sig over den flotte sommeraften, som dannede rammen om bedriftsbesøget, selv om alle sukker efter vand i den hårdeste tørke siden 1992.

 Fokus på arrondering og logistik
Peter Juhl lagde under velkomsten og præsentationen af bedriften med 370 ha og ca. 270 jerseykøer meget vægt på, at der var fokus på forenklinger og rationaliseringer. Et af indsatsområderne var ”forbedret jordfordeling”.  Efter at have drevet jord i 3-4 kommuner og relativt langt væk, var det lykkedes at tilkøbe ca. 100 ha jord fra naboen. Fremtidsplanen er at få hele markdriften samlet omkring gården. Også i forhold til kvægdriften er der ønsker om at få bygget ungdyrstald, så opdrættet, der nu er i lejet stald, kan komme hjem på ejendommen. Også her vil der være tid at spare, mente Peter Juhl. 

 Gylle kan køres ud for det halve
På sigt forventes den bedre arrondering at spare meget tid på transport og at give et bedre sædskifte, berettede Peter Juhl. For eksempel kan gyllen køres ud til den halve pris af, hvad det kostede at køre det 6-8 km væk, forklarede han. Planteavlskonsulent fra SLF, Carsten C. Kock er overbevist om, at det vil være lettere at gøre det rigtige i sædskiftet, ved at have markerne hjemme ved gården. Vi glæder os til effekten af den forbedrede logistik i form af lavere omkostninger i regnskabet og fraktilanalysen, understregede Peter.

 Hestebønner vejen til mere protein
På Dalgaard arbejdes der også på at blive mere selvforsynende med protein i køernes foderration. Derfor dyrkes der hestebønner. Erfaringen er foreløbigt, at dyrkningen ”er til at have med at gøre”, som Peter Juhl udtrykte det. Han ser de største udfordringer ved høst og opbevaring.

I øvrigt drives grovfoderarealet med ca. halv silomajs og halv græsensilage. Rundt om ejendommen er der god jord med JB 6-7, og det var tydeligt, at afgrøderne foreløbigt klarede sig relativt godt, under den lange tørkeperiode.  Blandt andet blev der vist en flot grøn vinterbygmark frem. Planteavlskonsulent Carsten C. Kock gjorde opmærksom på, at vinterbyg måske var en lidt overset afgrøde på kvægbedrifter. Han mener nemlig, at den tidlige høst giver optimale muligheder for efterårsudlæg af kløvergræs, og som netop giver de bedste græsmarker.

 Højt-ydende jerseybesætning
De to medarbejdere Per og Ina i kostalden kunne fremvise en særdeles velpasset og flot jerseybesætning. Samtidig bliver der ifølge fraktilanalysen leveret topresultater fra besætningen såvel ydelsesmæssigt som økonomisk. Således er besætningen faktisk landets højest-ydende, når der måles på mælk og protein leveret til mejeriet (844 kg/ko). Der er fokus på meget høj mælkekvalitet og høj leveringsprocent til mejeriet.

Udskiftningen er lav med ca. 22 % og dødeligheden ved køer og kalve er hhv. 2,3 og 1 %, hvilket er særdeles flotte resultater.

 Stabil ledelse
Efter den faglige rundtur i mark og stald fortalte Peter Juhl og Teamchef fra SLF, Conni Tetens om ledelsen på ejendommen. For Peter er det en naturlig ting at uddelegere ansvar og ikke blande sig, hvis medarbejderne kan finde ud af det, som han sagde. ”Jeg ved ikke, om jeg giver for meget i løn, eller jeg er for flink, men noget må jeg have gjort rigtigt, for medarbejderne har været her imellem 8 og 11 år”, sagde Peter med et skævt smil. Conni Tetens mente, at der lå rigtig gode ledelsesmæssige forklaringer i forhold til motivering og ansvarsdelegering m.v. bag ved stabiliteten, og oplyste, at SLF tilbyder kurser, hvor man kan få ny inspiration til ledelsen af sine medarbejdere og virksomhed.

 Elev og læreplads på vej
Peter Juhl nævnte til slut, at efter nogle års pause har han nu haft elever på Dalgaard de sidste to år, og han får snart en ny elev igen. ”Vi skal også tage vores del af ansvaret for at få uddannet nye landmænd”, fastslog Peter Juhl. Både tidligere og kommende elev var til stede. Det lover godt for fremtiden.

 

Hos Peter Juhl, familien og medarbejderne på Dalgaard er der rigtig meget godt landmandskab at lære.