Fødevareminister, Agerskov Kro

Landmandsmøde med fødevareminister Mogens Jensen på Agerskov Kro i går aftes

Hvis man havde regnet med nye svar, kovendinger eller tilbagetrækning af fremrykkede reguleringer, så blev man skuffet: Kvælstofkravene går ikke væk – og der vil fortsat være forventninger og krav om mere grøn produktion, mere dyrevelfærd og flere grønne løsninger indenfor landbruget.

Det slog fødevareminister Mogens Jensen fast, da han mandag aften 3. februar gæstede Agerskov Kro til et sønderjysk landmandsmøde med godt 200 fremmødte.

Vil arbejde for bedre rammevilkår
Men han vil også arbejde for langsigtede rammevilkår for landbruget. Som han startede ud med, så mente han, at socialdemokratiet altid har kunnet skabe gode løsninger for landbruget – med henvisning til flere socialdemokratiske ministre for landbruget gennem tiden.

-Nu har vi et bredt flertal for grønne løsninger, hvor alle erhverv skal bidrage – også landbruget. Det er I også villige til, det ved vi. Udledningen af kvælstof skal reduceres yderligere, og vi skal selvfølgelig kunne stole på de tal og oplysninger, vi får, sagde fødevareministeren og henviste til Århus Universitets adskillige fejlberegninger.

-Jeg deler også de frustrationer, I har i forhold til Landbrugsstyrelsen, og jeg vil holde et fast blik på, at de får rettet op og kommer op i gear. Det vil jeg blive ved med – systemet skal køre, pointerede Mogens Jensen, og nævnte samtidig, at han allerede havde været med til at forbedre styrelsens kontrol af minivådområder. Han håbede, at det ville tilskynde flere til at søge, når nu en ny runde starter om lidt.

Der er brug for et dansk og grønnere landbrug
Mogens Jensen påpegede flere gange, at Danmark har brug for et dansk landbrug.

-Dansk landbrug er i udvikling, ikke afvikling, og I danske landmænd har en fremtid for jer. Jeg er imponeret over den flid og omstillingsparathed, jeg møder mange steder. Det er det, I er blevet verdens bedste på. Så hold fast i det, sluttede Mogens Jensen, og pointerede også samtidig, at man fortsat ville kræve et mere bæredygtigt og mere grønt landbrug. Kravene stopper ikke.   

Vi vil fastholde den faglige kamp
Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild gik på efter kaffepausen, og startede ud med at sige, at undersøgelser heldigvis viser, at færre er kritiske overfor landbruget. Men der er stadig brug for de positive historier om landbruget, og der er stadig kampe at tage og vilkår at slås for.

-Vi skal køre i to spor. Vi skal bakke op om de grønne tiltag og spille med i forhold til fx minivådområder, og så skal vi samtidig føre en skarp faglig kamp, hvor vi fortsat kommer med gennemarbejdede løsningsforslag, sagde Martin Merrild og lovede samtidig, at Landbrug & Fødevarer vil blive ved med at kæmpe mod de vedtagne efterafgrødekrav. Det pointerede han, da tilhørerne efterløste mere skarphed og mere hjælp.

-Det er en dårlig måde at regulere på. Det er forkert, og vi skal komme med faglige modargumenter. Kvælstof er vigtig for vores produktion, men vi må også bare slå fast, at den også er et problem for naturen. Derfor skal vi ikke regne med, at kravene går væk. Men de negative dagsordener er ødelæggende, og dem vil vi fortsat kæmpe imod, lovede formanden.    

Spørgelysten var stor, da der efterfølgende var debat – både efter formanden og fødevareministerens indlæg. Spørgsmålene gik blandt andet på vandløb, efterafgrødekrav, spildevand, fejlberegninger, jordfordeling, generationsskifter og unge i landbruget samt minivådområder.

Mødet var arrangeret af SLF og de sønderjyske landboforeninger, Landbrug & Fødevarer samt Agerskovgruppen.