Torsdag 27. september
kl 16.00 – 20.00 – Billundvej 3 6500 Vojens

Førstehjælp ved hjertestop  – Basis. (4 timer)

Førstehjælpens 4 hovedpunkter.

  1. Nødflytning
  2. Førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning
  3. Førstehjælp til blødninger og brud
  4. Førstehjælp til bevidstløse uden vejtrækning, (Hjertemassage / HLR) og brug af hjertestarter (AED).

Der vil være en del praktiske øvelser på gulvet.  Andre relevante emner som deltagerne ønsker behandlet.
Pris kr 500,- + moms.

Tilmelding senest 20. september

Navn*
Antal personer*
Telefon*
E-mail:*

4. oktober