Politik

SLF har tradition for at lytte til vores medlemmer og vi omsætter disse inputs til overskrifter på den nationale, landbrugspolitiske dagsorden. Vi sætter vores præg via Landbrug & Fødevarer og via møder med ministre og folketingsmedlemmer.

Samtidig er SLF aktiv i det lokalpolitiske arbejde, både via arbejde i kommunale netværk, samarbejder på tværs af kommuner og via møder med lokalpolitikere.

SLF er kendt som en af de meget aktive landboforeninger rent politisk.

Det mener vi – national politik

1. Stop for nye byrder nu – udskyd Vandplanen til 2027

2. Iværksæt målrettede økonomiske lettelser, der i højere grad retter sig mod producenterne i eksportproduktionen (primært husdyrproduktion)

3. Sæt gang i vækstmuligheder (vækstkaution m.v.) i husdyrproduktionen

Det giver:

  • Mere beskæftigelse, værdiskabelse og valutaindtjening
  • Investeringer i bedre dyrevelfærd og miljø
  • Mulighed for investering i grøn energi
  • Udviklingsmuligheder i landdistrikterne

4. Skab grundlag for målrettet rentabel biogasproduktion efter tysk model Grundpris + incitamentsmodel, der styrer produktionen af grøn energi i ønsket retning, eksempelvis mindst 70 % husdyrgødning i anlægget.

5. Nedsæt en ”bred tænketank” der kulegraver fødevareerhvervets konkurrenceforhold, og som afgiver en rapport om regulering af fødevareerhvervet, så det bliver konkurrencedygtigt på markedsvilkår

 

Det mener vi – kommunal politik

1. Miljøgodkendelser ifølge gældende lovgivning uden skærpende vilkår Dialogmøde ved opstart tidligt i forløbet. I særlige tilfælde før indsendelse af ansøgning.
Højst 3 måneders ventetid (I overensstemmelse med aftale med Regeringen og KL max. 9 mdr. alt i alt)
Lov om MGK af husdyrhold gøres entydig og gennemskuelig. Ensartethed mellem
kommunerne og ensartethed mellem kommunernes medarbejdere

2. Tilsyn i positiv og konstruktiv dialog
Vejledning frem for anmeldelser
Løsningsorienteret samarbejde

3. Vandløb skal vedligeholdes
Vandløb skal vedligeholdes iflg. Vandløbsloven og regulativer, så dræn kan lede vandet væk.
Dyrkning af jorden skal sikres

4. Skab grundlag for grøn energiproduktion
Sønderjysk Landboforening udfordrer kommunen til aktivt samspil og skabelse af grøn energiproduktion på grundlag af biomasse

5. Vækst i landdistrikterne
Vækst i landbruget giver vækst i alle aktiviteter i landområderne. Vi ser landbrugserhvervet som lokomotiv for vækst i landområderne.

6. Nedsættelse af en ”landbokommunal tænketank”
Vi foreslår en ”landbokommunale tænketank” som udarbejder en ”landbokommunal” handleplan for erhverv, beboelses- og aktivitetsudvikling i landområderne.

.single-post .mkdf-title { display:none; }