Wolters Kluwer SLF

SLF tilbyder en ny form for regnskab til de kunder, der ikke har brug for et omfangsrigt og specificeret regnskab. Flere kunder har allerede takket ja tak til løsningen

Omdrejningspunktet i et dansk landbrugsregnskab er, som de fleste vil vide det, systemet Ø90.
Ø90 er et stærkt regnskabsprogram, hvor mange vigtige redskaber er samlet i et program.

I stedet for 50 siders tungt regnskab
SLF vil nu afprøve et nyt system, der skal supplere Ø90 og som tilbydes kunder, der ikke har brug for det mere specificerede og omfangsrige regnskab.

-Der er kunder, der ikke har behov for et 50 siders stort regnskab, men som har brug for et mindre og hurtigt overblik over deres virksomhed, fortæller regnskabskonsulent Christina B. Nielsen.

Det kan typisk være kunder, der har bortforpagtet eller udlejet deres jord, mindre bedrifter, deltidslandmænd, eller kunder der har værdipapirer og ikke længere har aktiv drift.

Det knap så specificerede regnskab hedder Wolters Kluwers, og vil blive suppleret med bogføring lavet i Economics. 

Afdelingschef for Regnskab & Økonomi, Jacob Olesen, fortæller om de strategiske overvejelser med regnskabssystemet:

-Vi oplever, at kunderne i markedet efterspørger alternativer til Ø90 regnskabet. At skifte regnskabsprogram er dog langt fra altid løsningen, da Ø90 har mange funktionaliteter, som ikke findes andre steder. Samtidig kan produktet fra Ø90 forenkles, så det også efterkommer det mere simple udtryk. Når det er sagt, så er der situationer, hvor det giver mening at kigge alternativt på opgaven, og denne service, skal vi naturligvis også kunne levere til vore kunder i SLF, siger Jacob Olesen.

Ikke en erstatning for Ø90
Wolters Kluwers er et supplement og ikke en erstatning for Ø90 systemet:

-Det er vigtigt at understrege, at vi ikke vælger Ø90 fra – det er et supplement, og vi vil fortsat bruge Ø90 til regnskab for størstedelen af vores kunder. Vi kan dog se, at nogle kunder har et andet behov. Så for fortsat at være konkurrencedygtige har vi fået et produkt, der bedre matcher deres behov, siger Christina B. Nielsen.  

25 kunder har allerede sagt ja til at få lavet deres regnskab for 2017 i Wolters Kluwers, og i løbet af foråret vil SLF køre en testfase på to kunder, der normalt får lavet store regnskaber i Ø90 for at se, om det skaber værdi for disse kunder.

SLF har i forbindelse med det nye system ansat to assistenter med erfaring i economics og opgørelse i andet system end Ø90 for at imødekomme kunderne bedst muligt.

Fakta

Ø90                                      Economic/ Wolters Kluwers

Summax E arkiv                                       Elektronisk arkiv

Bogføring                                                   Bogføring

Momsopgørelse                                        Momsopgørelse

Råbalance                                                  Råbalance

Budget                                                        Budget

Kontakt:

Christina B Nielsen SLF

Christina Bendorff Nielsen

Regnskabskonsulent

Phone7320 2816 / 2530 2322