SLF fik foretræde for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg på Christiansborg i går, hvor de anbefalede udvalget at afskaffe pesticidafgiften.

Miljø- og fødevareudvalget, der var repræsenteret ved 10 medlemmer, var lydhøre overfor SLFs argumenter og stillede relevante spørgsmål. Der var særlig interesse for pesticidafgiftens negative betydning for resistens, konkurrenceforvridning, og beskæftigelsesvirkning i kartoffelindustrien.

Det var SLF- delegationen enige om efter mødet, onsdag 21. februar 2018. Delegationen bestod af gårdejer og bestyrelsesmedlem i SLF, Søren Laustsen, kartoffelavler og bestyrelsesmedlem i AKS, Søren Boisen,  kartoffelspecialist og konsulent Erik Mikkelsen samt politisk konsulent Per Grønbæk.
Søren Laustsen er desuden formand for Landbrug- og Fødevarers pesticidudvalg.

Baggrunden for foretrædet er, at pesticidafgiften skal evalueres i løbet af 2018. Derfor er det relevant, at vi som praktiske landmænd møder op og fortæller politikerne på Christiansborg, at pesticidafgiften er overflødig og uheldig, siger Søren Laustsen.

Pesticidafgiftens negative virkninger:

  • Urimelig økonomisk belastning for landmanden
  • Findes stort set ikke i vore nabolande
  • Stærkt konkurrenceforvridende
  • Påvirker ikke adfærd og fremmer ikke miljø og sundhed
  • Resistensfremmende
  • Afgiften er en ren ekstraskat, som opkræves, før der er tjent én eneste krone.

Som eksempel på hvor pesticid især skader specialproducenter, fremhævede kartoffelavler Søren Bojsen de sønderjyske kartoffelavlere og deres engagement i kartoffelmelsfabrikken AKS i Toftlund. Eksemplet var velegnet til at understrege landbrugets muligheder for at skabe udvikling, beskæftigelse og værdi i landdistrikterne. Læs eventuel hele notatet til Miljø- og fødevareudvalget. Se nedenfor.

Af ovennævnte grunde finder SLF pesticidafgiften urimelig og uholdbar, og mener helt den bør afskaffes!

Politikernes reaktioner:
Der var god spørgelyst, og politikerne kom omkring flere relevante forhold. Fra såvel Venstre som Socialdemokratiet var der stor bekymring for den konkurrenceforvridende effekt samt resistensproblemet. Desuden nævnte Anni Mathiassen (V), at hun også så det som en uheldig ”skat”.  Endelig var der debat om behandlingsmetoder og manglende effekt på sprøjte-adfærd.

Ros for et godt oplæg
Flere af politikerne kom ud og roste SLF for et godt og gennemarbejdet oplæg. Samtidig kunne de meddele, at oplægget bliver sendt videre til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, så det kan indgå i forberedelserne til evaluering af pesticidafgiften.

Denne reaktion er vi godt tilfredse med, slutter Søren Laustsen, SLF.