På grund af Covid-19 vil SIRI midlertidigt ikke uddele nye opholdstilladelser efter studie, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer.

Som følge af Covid-19 situationen udstedte Udlændinge- og integrationsministeriet den 2. februar 2021 en bekendtgørelse, der betød, at der ikke gives opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark, medmindre ansøgeren allerede har lovligt ophold på baggrund af en opholdstilladelse og befinder sig her i landet.

Dette midlertidige tiltag, som har været gældende i perioden fra den 3. februar 2021 og fire uger frem, er nu blevet forlænget indtil den 15. april 2021.

Det er vurderingen, at dette midlertidige tiltag er påkrævet for at begrænse introduktionen af nye kendte og endnu ukendte virusvarianter, da disse udgør en betydelig risiko for, at smitten kan stige eksponentielt i de kommende måneder. Bekendtgørelsen skal desuden ses i sammenhæng med de skærpede rejserestriktioner, som blev indført den 9. januar 2021.

SIRI vil derfor som udgangspunkt meddele afslag på opholdstilladelse til udlændinge omfattet af bekendtgørelsen. Hvis man meddeles afslag på baggrund af bekendtgørelsen, vil man samtidig få refunderet hele det sagsbehandlingsgebyr, man har betalt til SIRI.

Hvis man meddeles afslag begrundet i, at man ikke opfylder betingelserne for at opnå opholdsgrundlag efter den givne ordning, vil der ikke ske tilbagebetaling af sagsbehandlingsgebyret.

Har du brug for rådgivning eller eventuel hjælp til forlængelse af praktikanternes ophold, kan du kontakte HR-konsulent Frida Søllingvraa på telefon: 28 58 23 63