I disse dage udsender SKAT forslag til ny forskudsopgørelse for 2017 til ca. 250.000 skatteydere – uden at skatteyder har bedt om det. Vær derfor opmærksom på, at det kræver en aktiv handling, hvis du ikke ønsker det nye forslag skal være gældende. Den nye forskudsopgørelse kan have indflydelse på dine B-skatterater fremadrettet.
SKAT udsender forslag til en ny forskudsopgørelse på baggrund af et ønske om at reducere omfanget af restskatter og overskydende skatter. Forslaget er baseret på de indberetninger, der er foretaget i forbindelse med årsopgørelsen for 2016 sammen med de seneste indberetninger fra arbejdsgiveren.

Du skal tage aktiv stilling via TastSelv, hvis du modtager henvendelse fra SKAT. Tidsfristen er 15 dage fra modtagelsen af forslaget. Foretager du ikke noget, vil det nye skattekort automatisk træde i kraft efter tidsfristen udløber gældende fra d. 1. juni 2017. Vær derfor særlig opmærksom på forslaget til den nye forskudsopgørelse, hvis indkomsten er forskudsregistreret for højt eller fradrag for lavt. Hvis forslaget annulleres på TastSelv, foretager SKAT ikke yderligere.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du har brug for hjælp til annullering af forslaget til den nye forskudsopgørelse, er du velkommen til at kontakte din regnskabskonsulent. Find kontaktoplysninger her