Fra 1. juli 2020 kan salg af sprøjtemidler til professionelle brugere kun ske til personer, der overfor forhandleren kan dokumentere, at de har den nødvendige uddannelse. Man skal kunne dokumentere, at man er optaget i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Med autorisationen følger et personligt autorisationsnummer.

Når en virksomhed efter 1. juli 2020 ønsker at købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug, skal enten ejeren eller en medarbejder have en autorisation i MAB. Er det medarbejderen der er autoriseret, kan personen angive i MAB, hvilken virksomhed man er ansat i, ved at oplyse virksomhedens CVR-nummer. Er det ejeren selv, der er autoriseret, skal ejeren selv tilknytte sin autorisation til virksomhedens CVR nr. Forhandleren vil da nemt kunne tjekke, at der til virksomhedens CVR nr. er knyttet en autoriseret ejer eller medarbejder, og at salget af sprøjtemidler dermed er lovligt.

Når du skal koble dig selv til din virksomhed eller er du i tvivl om du har gjort det, så skal du bruge dit personlige Nem ID på adressen: https://mab.mst.dk.

En trin for trin guide finder du her:  https://mst.dk/media/94895/vejledning-til-mab-autorisationer.pdf

Hvis du inden for de sidste 4 år har deltaget i et sprøjtecertifikatkursus (S1) eller et af vores opfølgningskurser, og det ikke fremgår under fanen ”Autorisationer” i MAB, anbefaler vi, at du kantakter Ane Petersen AMU SYD på tlf. 76373791.