Vurdering af kvaliteten
Den rette kvalitet er afgørende inde i stalden for at sikre størst mulig selvforsyning og lavest mulig pris på foderplanen. Den rette kvalitet er desuden forskellig fra ejendom til ejendom.  
Snak derfor meget gerne med os eller din fodringsrådgiver i Syddansk Kvæg om, hvordan beholdninger og forventet forbrug spiller ind på krav til årets udbytter og kvalitet.

Se gerne på dine analyser fra tidligere år. De fortæller nemlig rigtig meget om, hvor ”heldig” du har været hidtil.

Det er svært at ramme plet hver gang – men en løbende vurdering af kvaliteten og en god dialog med os og din maskinstation vil gøre din beslutning lettere.

Hvad koster det?
Pris: kr. 629,- pr friskgræsanalyse lagt ind i slætprognosen. Svar leveres på mail fra Syddansk Kvæg med kopi til planteavlskonsulenten.
> Hent skemaet her  

Hvornår sendes prøver ind?
Prøver afleveres senest kl. 12 hos Syddansk Kvæg.
Svar sendes på mail om eftermiddagen to hverdage efter indlevering.