Torsdag 8. marts 2018
Kl. 19:00 -22:00

Sted:I kantinen SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens

Sønderjysk Landboforening (SLF) indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forhandling om bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
6.1. Ordinært bestyrelsesvalg
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er efter tur på valg (valg gælder for tre år):
 – Berith Nissen modtager genvalg
–  Leif Andersen modtager genvalg
–  Gustav Jessen modtager ikke genvalg
–  Palle Dahlmann modtager ikke genvalg

7. Øvrige valg
     7.1. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
     7.2. Valg af revision
        I lige år vælges der ekstern revision (Valg gælder for to år)

8. Eventuelt

Vi udsender dagsorden, et årsregnskab i oversigtsform og et adgangskort til vores aktive medlemmer.
Materialet udsendes på mail og udleveres ved indgangen.
Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen – og gøre deres indflydelse gældende.

Tilmelding: af hensyn til forplejning senest 6. marts

Navn:*
Antal personer:*
Telefon:*
E-mail:*

Læs Dagsorden & Årsrapport