Torsdag 7. marts 2019
Kl. 19:00 -22:00

Sted:I kantinen SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens

Sønderjysk Landboforening (SLF) indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tilmelding: af hensyn til forplejning senest 4. marts

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forhandling om bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forslag om vedtægtsændring af §17
     Antal bestyrelsesmedlemmer foruden formand ændres fra 11 til 9 bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

      7.1. Valg af formand (valg gælder for tre år):
        · Formand Christian Lund (modtager genvalg)

      7.2. Ordinært bestyrelsesvalg
        Følgende bestyrelsesmedlemmer er efter tur på valg (valg gælder for tre år):
        · Flemming Skov (modtager genvalg)
        · Esben Skøtt (modtager genvalg)
        · Christian Ravn (modtager ikke genvalg) 

8. Øvrige valg

      8.1. Valg af revision
       I ulige år vælges der intern revision. (Valg gælder for to år)

9. Eventuelt

Tilmelding til

… men ud over det har vi inviteret 
Administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung

 

“Danske landbrug er blandt de mest bæredygtige 
… men drivhusgas- udledningen er faktisk steget de seneste år”

Klimadagsordenen banker af sted, og som en stor fødevarenation skal vi også bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Danske landbrug er blandt de mest bæredygtige, også når det gælder klima. Men selvom landbruget siden 1990 er lykkedes med at reducere drivhusgasudledningen, så er udledningen faktisk steget de seneste år.

Anne Arhnung, giver L&Fs vurdering og svar på den udfordring, der på blot ét år har taget et tigerspring op af listen over vælgernes vigtigste dagsordener.