SLF kan i år fejre 20-års jubilæum

Sønderjysk Landboforening
indkalder hermed til

20. ordinær generalforsamling

torsdag 5. marts 2020 på
Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov
(Vi har flyttet arrangementet fra Billundvej 3, pga. stor tilslutning)


Kl. 17:30
 Dørene åbnes

Kl. 18.00 – 19.30: Spisning  (LUKKET FOR TILMELDING)

SLF kan i år fejre 20-års jubilæum, og i den anledning inviterer vi forud for årets generalforsamling
til spisning hos SLF på Billundvej. Af hensyn til begrænset antal pladser og bestilling af mad er
tilmelding nødvendigt!


Kl. 19.30: Generalforsamling

 Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.  Valg af stemmetæller
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Forhandling om bestyrelsens beretning
4.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
       Ordinært bestyrelsesvalg
         Følgende bestyrelsesmedlemmer er efter tur på valg (valget gælder for tre år):
         –  Søren Laustsen (modtager genvalg)
         –  Johan Schmidt (modtager genvalg)
         –  Mads Steiner (modtager genvalg)
         –  Søren Lund-Petersen (modtager ikke genvalg)

7.  Øvrige valg
     Valg af revision
     I lige år vælges der ekstern revision. Valget gælder for to år.

8.  Eventuelt
Vi udsender dagsorden til vores aktive medlemmer. Årsregnskab i oversigtsform vil ligge på bordene.
Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen – og gøre deres indflydelse gældende.

Alle er velkommen.

Bestyrelsen

Tilmelding

Tilmeldingsfrist fredag 28. februar

Der er lukket for tilmelding til spisning.

Der er fortsat åben for tilmelding til selve generalforsamlingen kl. 19.30 ved henvendelse til receptionen på telefon 7320 2600.