Generalforsamling 2021

Torsdag 11. marts · 19.00
SLF · Billundvej 3, 6500 Vojens 

Ordinær generalforsamling i Sønderjysk Landboforening.

Sønderjysk Landboforening

indkalder hermed til 21. ordinære generalforsamling

Tidspunkt: Torsdag 11. marts 2021 kl. 19.00 (webinar)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1: Valg af stemmetællere

2:Bestyrelsens beretning

3: Forhandling om bestyrelsens beretning

4: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ordinært bestyrelsesvalg
       Følgende bestyrelsesmedlemmer er efter tur på valg (valget gælder for tre år):

  • Berith Nissen
  • Leif Andersen

7: Øvrige valg. Valg af revision: I ulige år vælges der intern revision. Valget gælder for to år.

8: Eventuelt

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen – og gøre deres indflydelse gældende.

Tilmeld dig via formularen her på siden inden onsdag 10. marts kl. 12.00.

Alle er velkommen.

Bestyrelsen

.single-post .mkdf-title { display:none; }