Borgermødet om Haderslev Kommunes spildevandsplan har højst sandsynligt rykket ved den politiske holdning til planen. Men det er stadig vigtigt at indsende høringssvar til kommunen. SLF kan hjælpe med besvarelsen.   

Tirsdag aften den 6. juni var 300 personer mødt op til borgermødet om Haderslev Kommunes spildevandsplan. Baggrunden var, at spildevand, som nu ledes fra Gram ud i Vadehavet, fremadrettet skal pumpes og udledes til det miljøfølsomme Lillebælt.

Aftenen indledtes med at Borgmester Hans Peter Gejl og chefen for Teknik og Miljø, Esge Homiliussen redegjorde for oplægget og baggrunden for det foreslåede tillæg nr. 21. Herefter redegjorde forsyningsselskabet Provas for de tekniske detaljer i planen.

Til sidst var der mulighed for at debattere med medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget.

Yderligere belastende miljøkrav

Der var stor debat om både oplæg og tillæg, og der kom mange gode og saglige argumenter på bordet, fortæller bestyrelsesmedlem og planteavlsformand Søren Laustsen fra SLF/Sønderjysk Landboforening, som var en af flere initiativtagere til mødet.

For landbruget, der afvander mod Lillebælt betyder gennemførelsen af tillæg nr. 21, at erhvervet belastes med yderligere miljøkrav, som er beregnet til 2,2 mio. kr. om året, slog Søren Laustsen fast. Den omkostning kan landbruget ikke bære, når man i forvejen skal leve op til en række indsatskrav i vandområdeplanerne, understregede Søren Laustsen.

Spildvandsplanen er omfattet af Tillæg nr. 21. til Spildevandsplan i Haderslev Kommune 2014-2020.

Konklusionen er, at der ikke længere er den nødvendige politiske opbakning til tillægget, men intet er afgjort endnu. Politikerne opfordrede derfor kraftigt til, at der indsendes hørringssvar til projektet inden den 14. juni. Høringssvarene vil efterfølgende indgå i grundlaget for den endelige beslutning omkring projektets gennemførsel.

Indsend dit Høringssvar inden 14. juni!

Fra landboforeningens side opfordrer vi derfor stadig lodsejere og andre borgere til at indsende høringssvar til Haderslev Kommune og protestere mod tillæg nr. 21 til spildevandsplanen.  Samtidig efterlyser vi bedre visioner og forslag til, hvordan Haderslev Kommunes spildevandsplan kan forbedres. Det ville være rigtig godt, hvis borgerne ligger inde med gode ideer til forbedring, siger Søren Laustsen.

Se forslag til høringssvar –  Høringssvar

Kontakt evt. miljø- og naturkonsulent Asger Kristensen SLF, for at få hjælp til at udfærdige et høringssvar – email ask@slf.dk

Høringssvar indsendes til: Mail: teknikmiljoe@haderslev.dk , Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev