Direktør Erik Lydiksen fra SLF (Sønderjysk Landboforening) i Vojens noterer sig med tilfredshed, at rådgivningsvirksomheden og foreningen SLF har haft et godt 2016.

”- Med en realiseret omsætning på kr. 97,8 mio. mod kr. 97,5 mio. inkl. 100 procent ejede datterselskaber og et resultat på kr. 1,5 mio. har vi i SLF realiseret de økonomiske mål for 2016,” siger direktøren.

Samtidig er målene i de af SLF delvist ejede datterselskaber DLBR Forsikringsmægler A/S og Syddansk Kvæg også realiseret, og begge virksomheder har præsteret positive resultater i 2016. Omsætningen i de to delvist ejede selskaber udgør ca. 14 mio. kr., og de to virksomheder har 18 ansatte i alt.

På baggrund af landbrugserhvervets svære økonomiske situation i 2016, er vi tilfredse med de realiserede resultater. Vi har både internt og ekstern mærket situationens alvor, og desværre har flere af vores medlemmer/kunder mere eller mindre frivilligt måtte forlade erhvervet.

Nye forretningsområder

Året 2016 har i SLF været et travlt år, hvor der er etableret helt nye forretningsområder, og som der har været god efterspørgsel efter. Det drejer sig om etableringen af en helt ny afdeling Natur og Byg, der samler rådgivning vedr. byggeri, miljøgodkendelser, fundraising og natur. Samtidig er der sket fornyelse og styrkelse af HR- og Arbejdsgiverservice, ligesom der er fokuseret på digitalisering af kundernes bogføring og administrative funktion med it-værktøjet Summax.  Desuden er der implementeret en ny tværfaglig arbejdsform, og vi glæder os over, at både eksisterende og nye kunder har taget godt imod vores tiltag.

Et stærkt fundament

Vi vil fortsat tilbyde full-line rådgivning til vores kunder og medlemmer. Vi har et stærkt team af dynamiske kompetencer hos SLF i Vojens, og på særlige specialområder arbejder vi sammen med seriøse forretningsmæssige relationer, som det for eksempel sker med kvæg- og forsikringsrådgivning. Herved sikrer vi høj faglighed tæt på kunderne. Vi tror på, at det er i fællesskab, vi skaber de bedste resultater.

“Med et stærkt forenings- og forretningsmæssigt set-up og en central placering i Sønderjylland, der giver os et regionalt nærvær, står SLF stærkt i markedet.  Målsætningen er ikke vækst for enhver pris. For os gælder det om at yde en seriøs og konkurrencedygtig rådgivning, der giver kunderne varige positive resultater på bundlinjen,” Erik Lydiksen.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling torsdag 9. marts kl. 19.30 hos SLF i Vojens. Her vil Direktør Erik Lydiksen og formanden Christian Lund aflægge beretning om virksomhedens resultater og planer for det kommende år. Vi håber at se rigtig mange af vores ejere, medlemmerne og andre interesserede til en rigtig god aften, slutter direktøren.