Bestyrelsesmedlem i SLF, Søren Laustsen, glæder sig over vedtaget helhedsplan for Kassø-området.

Søren Laustsen har varetaget SLF-medlemmernes interesser ved en række møder med Aabenraa Kommune om Kassø-områdets udvikling i forbindelse med erhvervsudviklingen.

Efter mere end et års arbejde er der nu opnået enighed mellem landbrugsorganisationerne i Sønderjylland og Aabenraa Kommune om det forslag til en helhedsplan for Kassø, som første gang blev fremlagt i januar 2018. Helhedsplanen tilgodeser en erhvervsudvikling i balance med landbrug og natur i Kassø-området. 

På et møde for nyligt deltog formænd fra de fire sønderjyske landboorganisationer, adm. direktør Anders Andersen, LandboSyd, Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen, formand og næstformand for udvalget for teknik og miljø, Arne Leyh Petersen og Kurt Andresen samt direktør for Kultur, Miljø & Erhverv, Stig Werner Isaksen, Aabenraa Kommune, fortæller SLFs repræsentant i udvalget, bestyrelsesmedlem Søren Laustsen.

 Erhvervsudvikling i området
På mødet blev en række aktuelle emner og dagsordenpunkter for landbruget i kommunen drøftet. Gennem det seneste år har der været en dialog om Kassø-området og indholdet i den helhedsplan, som kommunen har fået udarbejdet. På mødet blev det understreget, at det aldrig har været kommunens hensigt at bruge dokumentet til at regulere på forhold, der kan skade landbrug eller lodsejere. Målet har derimod været at bruge planen i forbindelse med erhvervsudvikling af andet erhverv i Kassø-området.

 Notatet blev ændret
-I forbindelse med dialogen med kommunen har vi fra landbrugets side sikret, at notatet er blevet ændret. Det gælder bl.a. titel og forord, så der ikke længere er tvivl om, hvad der er hensigt med notatet, fortæller Søren Laustsen.

Titlen er nu ”Idéer til udvikling af naturen i Kassø-området”.

Notatet blev fremlagt og godkendt på mødet i Teknik- og Miljøudvalget i kommunen den 6. marts 2019.