Christian Lund formand SLF

Nytårshilsen fra formand for SLF/Sønderjysk Landboforening, Christian Lund

2020 bliver et spændende år for vores landsdel. Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland igen blev dansk efter en folkeafstemning, hvor man efter 1. verdenskrig enedes om at ”lade landet følge folket”, som Statsministeren udtrykte det i sin nytårstale. Vi vil komme til at fejre, at kong Chr X red over den gamle grænse og ned til os i Sønderjylland den 10. juli. Men for mig er den største sejr, at vi i hverdagen har et fantastisk og inspirerende samarbejde mellem danske og tyske i grænselandet og med de mindretal, der eksisterer nord og syd for grænsen. Det er enestående i verden og et eksempel til efterlevelse alle steder, hvor grænser skiller folk.

På landbrugssiden forlader vi et årti præget af mange udfordringer. Eftervirkninger af finanskrisen har tvunget mange ud af erhvervet og gjort det vanskeligt for unge at komme i gang. Der har været både våde høstår og tørkeår, og priserne har i flere år været ugunstige. På den baggrund er det glædeligt, at det sidste høstår blev godt, og at svinepriserne fik et stort løft i opadgående retning.

Det giver håb om, at ting kan blive bedre i 2020’erne, selvom der også her vil være mange udfordringer, der skal tages hånd om. Der er fortsat mange opgaver at løse i det politiske spil for at sikre dansk landbrug og fødevareproduktion konkurrencedygtige vilkår i fremtiden. Og vi bør finde bedre og mere hensigtsmæssige finansieringsløsninger, der kan få unge i større tal til at finde det attraktivt at investere i landbrug.

Fremtidens helt store dagsorden er, hvordan landbrugsproduktion skal se ud, når der skal tages hensyn til klima, natur og miljø. Både Dronningen og Statsministeren havde fokus på klimaet, uden dog at kæde det sammen med landbrugserhvervet. Men det gode budskab fra begge var, at løsningen er en fælles forpligtelse og udfordring for det danske folk, og at sammenhold, tro og tillid og løsninger skabt i fællesskab skal være det bærende fundament i fremtiden.

Det ønsker jeg også kommer til at gælde for løsninger for landbruget i 2020’erne – samt med et ønske om at fagligheden bliver bærende, når rammebetingelser for landbrug skal fastlægges.

Vi har brug for gensidig tillid og sammenhold, også inden for landbruget, når vi skal drive vore fælles fødevarevirksomheder succesfuldt i det kommende tiår. Jo bedre vi står sammen, jo bedre tror jeg på, vi kan gøre det.

Forbrugere, regering og interesseforeninger som DN er med til at sætte dagsordener for fremtiden. Derfor har vi også brug for dialog, sammenhold og tillid til hinanden imellem landbrug/fødevareerhverv og det øvrige samfund, når vi skal finde fremtidens balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.

Derfor inviterer vi til Nytårskur i Agerskov den 6. januar, hvor vi mødes med Miljøminister Lea Wermelin og præsident for DN, Maria Reumert Gjerding, så vi kan få taget hul på dialogen. Danmark er et dejligt landbrugsland med et helt fanstatisk folk. Derfor skal vi løse tingene sammen og i fællesskab.

Godt Nytår – vi ses i Agerskov mandag aften. Se mere www.slf.dk