Til forpagtere, kvægavlere m.fl.

Naturstyrelsen Vadehavet gør opmærksom på, at staten netop nu søger store kreaturhold til afgræsning af i alt 389 ha marskenge i Margrethe Kog i det sydvestlige hjørne af Danmark. 

Naturstyrelsen vil skabe et af Danmarks bedste områder for engfugle, og søger derfor store dyrehold til nyetablerede græsningsfenner. Der udbydes fire græsningsaftaler. 

Arealerne udbydes med opsyn i hverdagene.

Der afholdes besigtigelse: Mandag den 4. november 2019 kl. 10:00.

Mødested: P-plads ved Vidåslusen

For nærmere oplysninger om græsningsaftalerne og udbudsrunden  – se Naturstyrelsens hjemmeside