Tirsdag 21. august 2018
kl., 9.30-15.

Grovfoderdagen i forsøgsmarkerne i Sivkro ved Hellevad bliver i år rykket 14 dage frem

De sønderjyske planteavlskontorer inviterer til dagen i samarbejde med DLF, Limagrain, KWS, agaSAAT og Strube. Konsulenter og rådgivere viser om formiddagen rundt i parcellerne med majs, græs og roer, og der bliver mulighed for at hente masser af viden om afgrøderne samt stille spørgsmål.

Som noget nyt bliver der om eftermiddag godt tid til at sætte sig ind i forskellige efterafgrødeblandinger. Desuden bliver der sat fokus på nogle nye sorter til ærtehelsæd samt fremvisning af hestebønner og solsikker, der måske kan blive fremtidens GMO-frie foder. Også afgrødernes kvittering for vanding bliver berørt.

Bag Grovfoderdagens program står ud over de deltagende firmaer LRS, LHN, LandboSyd samt SLF.