MF Hans Chr. Schmidt er i øjeblikket aktuel med budskabet om bedre rammevilkår til danske landmænd

MF Hans Chr. Schmidt er i øjeblikket aktuel med budskabet om bedre rammevilkår til danske landmænd. Herunder at den danske pesticidafgift er en urimelig og konkurrenceforvridende afgift på plantebeskyttelsesmidler. Samtidig virker den ikke adfærdsregulerende, og den fremmer resistens hos visse plantesygdomme og ukrudtsarter, konstaterer han.

Han mener, at landmænd skal have adgang til plantebeskyttelsesmidler, som kan holde planter sunde. Vi har brug for en stærk og sund planteavl, der kan levere de kvalitetsråvarer til fødevareproduktion og industri. Det er nemlig grundlaget for gode arbejdspladser og værdiskabelse i landdistrikterne, siger Hans Chr. Schmidt.

I SLF er vi meget enige i disse synspunkter. Det er kun Danmark, der har omkostningstunge afgifter på pesticider. Det er stærkt konkurrenceforvridende for danske landmænd og for eksporten. Specielt er kartoffelproducenter hårdt ramt, med en ekstra skat på op til 1200 kr. pr ha, sammenlignet med kollegerne syd for grænsen. Samtidig vil jeg gerne pointere, at vi i SLF prioriterer rent drikkevand meget højt, og afskaffelse af afgiften ikke betyder ringere beskyttelse af drikkevandet.

På den baggrund har SLF og MF Hans Chr. Schmidt taget initiativ til en Vand- og Pesticidkonference hos SLF, Billundvej 3 i Vojens den 30. april. Her er der fokus på to af de særlige danske rammevilkår, som skader konkurrenceevnen: Nemlig at vandløb skal kunne lede vand væk, så markerne ikke forsumper og ødelægger væksten, samt pesticidafgiften.

Ved godt samarbejde med Hans Chr. Schmidt er det lykkedes at etablere en konference med væsentlige oplægsholdere som Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, formanden for Vandløbsrapporten, Henrik Hoegh samt de politiske ordførere Christian Rabjerg Madsen (S) og Erling Bonnesen (V).

Vi ser frem til konferencen, og opfordrer landmænd og andre borgere til at møde op og tage del i debatten 30. april.
Tilmeld dig her