Repræsentanter i SLF deltog den 24. januar 2018, i et møde om helhedsplanen i Kassø området. Apple og Google har planer om at bygge et datacenter i Kassø ved Aabenraa, og Aabenraa Kommune har i den forbindelse lavet en plan med nogle anbefalinger for naturen i området.

Helhedsplanen er lige nu i høring, hvor lodsejere har mulighed for at komme med indsigelser og bekymringer.

Knap 150 landmænd og repræsentanter fra kommunen og landboforeningerne deltog i mødet i Hjordkjær Forsamlingshus. Det var en blæsende og regnfuld aften, og der var tilmed dansk EM håndboldlandkamp samme aften, men regn og tv kunne ikke holde de lokale borgere væk. De var kommet for at høre mere om planen og få svar på deres spørgsmål. Det blev derfor en debatfyldt aften med mange kritiske røster. Lodsejerne ser det som en spændetrøje og er bekymrede for, at planen vil medføre flere restriktioner.

Har forståelse for de bekymrede landmænd
SLF følger sagen, og har forståelse for de landmænd, der kan være bekymrede for planen:

-Helhedsplanen er tænkt som anbefalinger og er baseret på frivillighed, og SLF vil gøre alt for at sikre, at det også er det, der sker. Vi kan godt forstå, at lodsejere, der har jord indenfor de udpegede områder, er bekymrede. Vi har nemlig i andre situationer set, at udpegninger kan føre til restriktioner. Det må ikke ske her. Vi vil derfor forfølge sagen og arbejde for, at hensigterne, som de er beskrevet i rapporten, ikke ændres, siger bestyrelsesmedlem Leif Andersen. Han var en af de fremmødte til mødet.

Det videre forløb
Aabenraa Kommune har efter mødet i går lovet at indkalde de fire landboforeninger i området til et møde, hvor man vil inddrage de berørte parter og lytte til deres bekymringer.

Kommunen har ligeledes givet tilsagn om at forlænge høringsperioden med tre måneder, så den nye frist nu er 30. april 2018.

SLF opfordrer landmænd til at henvende sig til bestyrelsesmedlem Leif Andersen, hvis de har tvivlsspørgsmål om vandområder, vandstand, byggeprojekter etc. – eller hvis man vil have hjælp til udarbejdelse af høringssvar.

SLF agter på vegne af de involverede lodsejere at udarbejde en indsigelse, idet der er mange spørgsmål i forbindelse med den udarbejdede helhedsplan. 

Se aftenens PowerPoint: lodsejermøde-om-helhedsplan-for-naturen-i-kassø-24-januar-2018