Torsdag d. 22. februar
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Kl. 19.00 – 21.30

Gratis inspirationsmøde hos Centrovice i Vissenbjerg

Øgro og Syddansk Økologi inviterer til møde hos Centrovice i Vissenbjerg, hvor fokus vil være på at få efterset værktøjskassen med såteknik og gødningsmidler til kommende vækstsæson.

Med afsæt i nyeste viden om afgrødernes forskellige behov på et givent vækststadium vil der på mødet blive præsenteret forskellige bud på, hvordan markteknik og koncentrerede organiske næringsstoffer som Øgro indgår i en samlet dyrkningsstrategi. Undervejs i programmet vil tilhørerne få lejlighed til at stifte bekendtskab med maskintekniske muligheder inden for række- og bredsåede afgrøder og dertil understøttende produkter, der kan indbygge ekstra sikkerhed for god etablering og optimal næringsstofforsyning.

Program:
Velkomst v/ Diana B. Poulsen, Økologikonsulent, Syddansk Økologi
Belysning af problematikken og ‘what’s in it for me’ v/Sven Hermansen, SEGES
Hvad gør vi i dag og hvad kan vi gøre bedre v/ Sven Hermansen, SEGES
Väderstad etablering, præcision og kapacitet v/ David Pedersen, Vâderstad (Seed Hawk ApS)
Cameleon ditto multifunktioner v/ Thomas Kjærsgaard, Hammerum Maskinservice
Koncentrerede Organiske gødninger som start og backup i sæsonen v/ Peter Dammegaard, Daka Øgro

Tid og Sted:
Torsdag d. 22. februar 2018
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Kl. 19.00 – 21.30
Der bydes på kaffe og kage i løbet af mødet.

Pris:

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske til Centrovice på tlf.: 7015 9900.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 19. februar 2018