Sønderborg Kommunes næste kommuneplan er i idéhøring.

Udlægning af arealer til solceller er et tema i kommuneplanen.

Hvis du har planer om at udlægge arealer til solceller, hører vi gerne fra dig under idéhøringen.

 

 

Kontakt:

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869