Der er indgået en politisk aftale om pesticidfri drift i de såkaldte Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO). Pesticidfri drift i BNBO er et af flere tiltag, der skal sikre rent drikkevand. Aftalen omhandler BNBO på landbrugsjord og det er et væsentligt element, at der skal ydes erstatning til lodsejerne.

På nuværende tidspunkt er der indgået aftale med enkelte lodsejere om pesticidfri drift, men hovedparten af lodsejerne står for at skulle forhandle erstatning for rådighedsindskrænkelserne.

For at sikre at du, som lodsejer er godt informeret, indbyder Sønderjysk Landboforening og Jysk Landbrug alle berørte i Vejen Kommune til en orientering om de mulige konsekvenser og den kommende proces.

Mødet holdes
 1. september kl. 8.00
ved Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Af hensyn til forplejning, skal vi have din tilmelding senest fredag den 28. august
via tilmeldingsformularen eller telefonisk
Jysk Landbrug 7021 2040
SLF 7320 2600

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst og orientering om de politiske beslutninger vedr. BNBO
2. Konsekvenser for de enkelte lodsejere
3. Skal vi arbejde efter frivillige aftaler?
4. Det videre arbejde
5. Evt.

Det er naturligvis den enkelte lodsejers ret, selv at forhandle med vandværket eller forsyningsselskabet, men du kan formentligt opnå bedre resultater, hvis du er godt forberedt.
Af side 2 kan du se hvem der er inviteret til mødet.

Har du kendskab til andre i dit område som er lodsejer indenfor BNBO, er de naturligvis også meget velkommen til at deltage.
Vi håber at du vil viderebringe denne invitation – husk tilmelding.

Med venlig hilsen
SLF og Jysk Landbrug

Tilmelding

Navn*
Mobil*
Adresse*
Poster. + By*
E-mail:*
Antal deltagere*