- Kom til vandløbsmøde for vandløb i Vejen Kommune og hør om vandløbsvedligehold

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 13.00
Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling i Danske Vandløb

Generalforsamlingen indledes med indlæg af Henrik Høegh om ekspertudvalgets konklusioner i forbindelse med arbejdet med vandløbslovgivningen.

Kl. ca. 14 afholdes generalforsamlingen med dagsorden iflg. vedtægternes § 8.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Regionsvis valg af bestyrelsesmedlem og suppleant.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Hen hele dagsordnen til generalforsamlingen her