Det har vi kæmpet for i 2017

SLF

 

Nytårskuren 2017

Mette Frederiksen satte fokus på landbruget og beskæftigelsen i fødevarebranchen – og gik ind for langsigtede, holdbare og brede forlig om landbrugets rammebetingelser!

 

Møder med lokale MF’er,
EU politikere

Vi opfordrer politikerne til at arbejde for konkurrencedygtige
rammebetingelser for landbruget

 

Fra Bæk til Bælt projektet

SLF deltog i styregruppen og satte spørgsmålstegn
ved udledning af spildevand i Lillebælt

 

Vådområder

Møder med kommunalpolitikere, hvor vi udfordrer
kommunerne til konstruktive løsninger

 

Foretræde på Christiansborg

Vi bad minister om at forholde sig til kommunernes
myndighedsbehandling

 

Tre vælgermøder

Med fokus på dialogbaseret sagsbehandling
i Tønder, Holsted og Haderslev

 

Relations-møder

Med den finansielle sektor for at tale landbrugets sag

 

Vejkrydsmøder

For at komme tættere på kunderne

 

Landbrug & Fødevarer

 

Mere N-gødning

– så afgrøderne bliver bedre

 

PSO-afgift på vej til udfasning

– en betydelig afgiftslettelse til landbruget

 

”De 7 synder”

– Stiller spørgsmål til forskernes faglighed
– og påviser fejl og mangler i vandplanerne

 

Finder sig ikke i ”Bur-grise”

kampagnen fra Dyrenes Beskyttelse

 

Fik COOP til at stoppe kampagnen

om ”sprøjtegifte er hverdagskost”

 

Erhvervsretsager

Har L&F også kæmpet for

Seneste nyheder

.single-post .mkdf-title { display:none; }