… TIL EJERE AF FAST EJENDOMME I OG OMKRING SKRYDSTRUP

Mandag 18. december fra kl. 16:30 hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens
SLF inviterer til informationsmøde for beboere i og omkring Skrydstrup.

Dagsorden
· Velkomst og orientering om mødets baggrund v/ Brian Lambertsen, teamchef for Ejendom &Jura
· Gennemgang af lovgrundlaget for ekspropriation af fast ejendom v/ Stefan Poul Hansen, jurist
· Betragtninger omkring værdifastsættelse og erstatning v/ Brian Lambertsen
· Redegørelse for tilbud fra SLF om rådgivning og assistance
· Omkostningsmæssige betragtninger
· Spørgsmål

Juridiske kompetence med rådgivere og konsulenter fra hele landet
I afdelingen Ejendom & Jura hos SLF har man den juridiske kompetence til at håndtere
forhandlinger om afståelse og kompensation og forestå selve sagsbehandlingen ved
eventuelle ekspropriationskommissioner. Derudover deltager juristerne hos SLF i
forskellige erfagrupper under SEGES, som er landbrugets landsdækkende videncenter
og interesseorganisation. Blandt andet deltager de i en gruppe, der udelukkende
beskæftiger sig med ekspropriation af fast ejendom, sammen med rådgivere og
konsulenter fra hele landet.

Koordineret sagsbehandling
Der gives en generel orientering og redegørelse af de fordele, der kan være forbundet med at
lave en koordineret sagsbehandling. Den vil fx også kunne omfatte løbende og  aktuelle opdateringer af processen og de
konsekvenser, det endelige resultat måtte få for direkte berørte beboere.

Mødet er gratis, men vi har begrænset pladser
Lukket for tilmelding ALT OPTAGET