Initiativgruppen

Pressemeddelelse
Udsendes på vegne af initiativgruppen

Initiativgruppe vil etablere nyt økologisk/konventionelt biogasanlæg i Sønderjylland

En initiativgruppe bestående af formanden for Syddansk Økologi, Flemming Skov, der er økologisk planteavler, og to økologiske mælkeproducenter Jens Christian Kjer og Niels Otto Lund har i nogen tid arbejdet på at skabe grundlag for et biogasanlæg, der kan håndtere økologisk gylle og biomasse.

Stor interesse for økologisk biogasproduktion

Ved en række møder og sonderinger har gruppen fået en del tilkendegivelser, der viser, at der faktisk er stor interesse for at gå videre med arbejdet. Derfor har gruppen taget kontakt til mælkeproducent Kim Jørgensen, der er medlem af bestyrelsen for Sønderjysk Biogas a.m.b.a., for at kunne trække på nogle af de erfaringer, som han har opnået ved etablering af Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Nyhed: Kombi-anlæg: Økologisk /konventionelt

For at få nok volumen i anlægget er det planen at lave et kombineret anlæg, som kan håndtere økologisk såvel som konventionel husdyrgødning, fortæller Flemming Skov fra initiativgruppen. Det er første gang det prøves, men her ser vi de største muligheder for at skabe grundlag for et effektivt anlæg.

Inviterer til møde

På baggrund af den store interesse inviterer vi nu til ”opstartsmøde” for at komme videre.  Derfor vil vi opfordre alle interesserede økologer såvel som konventionelle til at komme og høre nærmere om mulighederne for at etablere et kombineret anlæg, der kan håndtere såvel økologisk som konventionel husdyrgødning.  Den geografiske placering ligger ikke fast, men vil blive hensigtsmæssig i forhold til leverandørerne og mulighederne.

Onsdag den 22. marts kl. 19.30, kantinen, Billundvej 3, Vojens

Program :

1)      Status på arbejdet i Initiativgruppen – herunder leverandørgrundlag v/ Flemming Skov

2)      Erfaringer med etablering af Sønderjysk Biogas v/ fmd. Erling Christensen
Leverandørgrundlag – organisering – finansiering etc.

3)      Fordele og ulemper ved afgasset gødning i planteavlen v/ planteavlskonsulent

4)      Debat og diskussion – hvordan kommer vi videre v/ Jens Chr. Kjer.

5)      Opsummering og konklusion.

Tilmelding til receptionen i Vojens, tlf.  73 20 26 00.

Nærmere oplysninger eller informationer
Flemming Skov, mobil: 20473570 eller Kim Jørgensen mobil: 20928226.