Kom med til Landbrugsstyrelsens informationsmøde onsdag 25. september 2019  kl. 9.00-11.30 i Kolding.

Ansøgningsrunden for Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri åbner 1. oktober, og i den forbindelse afholder Landbrugsstyrelsen informationsmøde om ordningen og ansøgningsrunden. 

På mødet kan du bl.a. høre om: 

  • Hvilke teknologier, du kan opnå tilskud til 
  • Hvad du som ansøger og tilsagnshaver skal være opmærksom på
  • Hvordan du udfylder ansøgningsskemaet optimalt, så sagsbehandlingen kan foregå automatisk og hurtigst muligt. 
  • Hvordan runden adskiller sig fra ansøgningsrunden i 2018
  • Udbetalingen af tilskuddet efter projektets afslutning. 

Det bliver også muligt at stille spørgsmål på mødet. 

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside