Det er fleksibilitet, dyr og markarbejde og livet på landet, der driver landbrugsmedarbejderne Martin og Peter. De arbejder begge på en gård syd for Haderslev, i henholdsvis mark og stald. 

Fleksible arbejdstider. Frihed under ansvar. En varieret hverdag. Det er noget af det, der gør et arbejde i landbruget attraktivt for Martin og Peter. De arbejder begge hos Berith og Jens Peter Nissen ved Haderslev på en gård med 700 årssøer, 22.500 slagtesvin pr. år og med 750 hektar jord.

Maskiner og årstidsarbejde i marken
Martin Asmussen arbejder som markmand. Siden han var 6 år, har han vidst, at han skulle arbejde ved landbruget. Hans onkel var landmand, og som barn var Martin altid på bondegårdsferie.

-Jeg var vild med maskinerne og de store traktorer. Duften af ensilage. Det var landmandslivet, der ret tidligt fangede mig, fortæller 27-årige Martin Asmussen.

Og det er markarbejdet, der i dag tiltaler Martin mest:

-Jeg kan lide at køre på traktor, og det er spændende at passe planter. Du kan følge udviklingen og årstiderne, og du er udenfor det meste af dagen. Jeg kunne aldrig drømme om at stå på en fabrik fra 7 til 16. Arbejdet i marken er varieret, og du ved aldrig, hvordan dagen bliver. Jeg har haft et job, hvor jeg passede køer, men det skulle ikke være for resten af livet, fandt jeg hurtigt ud af. Det blev alt for kedeligt og ensformigt.

Optimering og resultater i stalden
Sådan er det ikke for Peter Iversen Hansen. Han brænder for staldarbejdet, og arbejder som driftsleder:

-Jeg synes, det er sjovt at arbejde med dyr – især grise – og se dem trives og vokse. Du kan nemmere effektivisere og hurtigere se resultater. I marken er du afhængig af vind og vejr, og et godt stykke arbejde kan hurtigt blive ødelagt af tørke og dårligt vejr, som vi ser lige nu. I stalden kan du optimere og hurtigt se forbedringer, siger Peter Iversen Hansen, som dog pointerer, at han også interesserer sig for markarbejdet. Det er netop variationen, der fanger ham.

Peter vil gerne være selvstændig landmand på sigt. Til september begynder han på skole i Vejlby, hvor han skal læse driftsledelse og økonomi – en efteruddannelse som Agro Business Manager – og måske derefter 1½ år på skolebænken igen med henblik på at få en lederstilling i en større landbrugsvirksomhed.

-Du kan selv bestemme hverdagen som selvstændig, og det er ret meget op til dig, om der skal tjenes gode eller dårlige penge. Jeg har altid gerne villet have et job, hvor jeg både skal bruge hovedet og hænderne – og det får jeg opfyldt til fulde i landbruget. For mig er det sjovt og udfordrende, siger Peter Iversen Hansen.   

Plads til spontan jagttur
For både Peter og Martin handler det om fleksibilitet og selvstændigt arbejde. Men til forskel for Peter ønsker Martin ikke at blive selvstændig landmand:

-Jeg vil helst arbejde for andre. Jeg drømmer ikke om at få mit eget, for så har jeg aldrig fri. Jens Peter som ejer gården, arbejder dag og nat. Om natten er der ofte en alarm, der går – om det så er foderanlægget eller fyret. Der er altid noget, siger Martin.

Især arbejdet i marken er selvfølgelig sæson betonet, og her kan arbejdstiderne variere meget. Men både Peter og Martin pointerer, at arbejdstiderne er fleksible, så der er også fin mulighed for at være sammen med familie og kæreste efter arbejde og i weekenderne. Og også mulighed for at få fri udenfor sæsonen:

– En aften ringede jeg til Jens Peter kl. 20 for at høre til muligheden om at få fri næste dag, da jeg havde fået et tilbud om at komme på jagt sammen med nogle venner. Og det var bare i orden, fortæller Martin Asmussen.

Landbruget skal blive bedre til at sælge sig selv

Landbrugserhvervet skal tydeliggøre, hvilke fordele der er ved at arbejde i landbruget, hvis erhvervet på sigt skal kunne fastholde og tiltrække arbejdskraft. Det er man fuldt bevidst om i SLF, Sønderjysk Landboforening, hvor man arbejder med at ruste landbruget til nutidens udfordringer

Landbrugserhvervet har svært ved at konkurrence med et arbejde i fx en produktionsvirksomhed, hvor man tilsyneladende har mere fritid og fleksibilitet. Samtidig mangler der arbejdskraft i landbruget, og det kan være svært at fastholde gode medarbejdere.

Men landbruget har meget at tilbyde. Erhvervet skal bare blive bedre til at sælge sig selv. Det mener formand i SLF, Christian Lund og teamchef i HR & Arbejdsgiverservice Conni Tetens, der nu sætter alle kræfter ind på at gøre landbrugserhvervet mere attraktivt for unge.

-Som medarbejder i landbruget er du ikke bare en brik i et spil. Du får indflydelse på dit arbejde, bliver udfordret på din faglighed, og du bliver en del af en foranderlig verden, hvor dagene er komplekse og aldrig ligner hinanden. Landbruget har meget at tilbyde i form af fleksible arbejdstider og frihed under ansvar. Du arbejder med dyr i stalden og med maskiner og afgrøder i marken. Det er i den grad et varieret job, forklarer Christian Lund.

Manglende forståelse for erhvervet
Christian Lund oplever undertiden at blive mødt af manglende forståelse for landbruget eller af forestillinger om landbruget, som ikke matcher virkeligheden. Måske fordi de pågældende aldrig har oplevet hverdagen på en gård på egen hånd:

-Landbrug i dag er moderne produktionsvirksomheder. Bedrifterne er blevet større med flere medarbejdere, og det handler både om praktiske opgaver og mere administrative opgaver som driftsoptimering, regnskab og økonomi, dyrevelfærd, arbejdsforhold, miljø-og sikkerhedsforhold. Erhvervet er også langt mere teknologisk i dag med brug af GPS, droner, malkerobotter, fodringsanlæg mm.

Det stiller krav til landmændene, og der kan erhvervet godt have en udfordring, erkender Christian Lund:

-Da landbrugene er blevet større, stiller det krav til landmændene – ikke mindst i forhold til ledelse. Man skal drive produktionen gennem sine medarbejdere. Og her er vi helt klart i en læringsfase, hvor vi skal blive bedre ledere for at kunne tiltrække og fastholde medarbejderne, siger Christian Lund.

Hjælp til ledelse og fastholdelse
Det er udfordringer i landbruget, som SLF tager alvorligt. Derfor har rådgivningsvirksomheden lavet forskellige tiltag omkring ledelsesudvikling, hvor landmænd kan få hjælp i forhold til efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, MUS-samtaler, sikring af gode arbejdsvilkår samt bolig- og lønforhold, som matcher det øvrige arbejdsmarked.

Teamchef i HR & Arbejdsgiverservice, Conni Tetens fortæller:

-Udviklingen er gået hurtigt, og vi ved, at landbruget har et efterslæb i forhold til ledelse, som vi skal arbejde med. Samtidig er vi også op i mod andre virksomheder, hvad angår fleksibilitet og balance arbejdstid og familieliv. Sådan er opfattelsen i hvert fald blevet, så derfor skal vi også blive bedre til at fortælle de gode historier om erhvervet, og gøre det attraktivt for unge at vælge landbruget som arbejdsform og livsstil, pointerer Conni Tetens.