Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har efter ønske fra Jesper Petersen (S) arrangeret  dialogmøder med repræsentanter for de 41 støjdispenserede boliger. Jesper Petersen har henvendt sig til foreningen for at følge op på situationen for naboer til flyvestationen.

Foreningen opfordrede til at der blev afholdt ikke ét, men to møder fredag formiddag, det første med erhvervsaktive landmænd.

Flemming Skov, der er vært ved arrangementet med de erhvervsaktive landmænd er godt tilfreds med at  mødes  med Jesper Petersen og få en god dialog om situationen. Det er vigtigt, at politikerne ved, hvordan de overordnede beslutninger kommer til at virke i nærområdet, understreger Flemming Skov.

Formiddagens andet møde var med deltagelse af  7 naboer til Flyvestationen der bor i enfamiliehuse og på nedlagte landbrug.

Agnes Rosenlund der deltog som repræsentant for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer på begge møder udtaler at:

”foreningens eneste værktøjer til at opnå resultater er en konstruktiv dialog og argumentation, derfor hilser vi enhver lejlighed, hvor vi kan benytte os af disse værktøjer velkomne! Vi finder det meget vigtigt, at Haderslev Kommune har opfordrer til, at spørgsmål om ekspropriationer og overtagelsespligt indskrives i anlægsloven.

Vi vil på det kraftigste opfordre til at der i den kommende anlægslov også tages stilling til spørgsmålene om tabt ejendomsværdi, behov støjisolering mm. I sidste ende er politikerne der træffer beslutningerne om disse spørgsmål og det af væsentlig betydning, at vi mødes med politikerne og får lejlighed til at drøfte problemstillingerne.”