Til orientering har Aabenraa Kommune fastlagt årets tilsynskampagne. Kampagnen kommer til at omhandle ensilagepladser.

En række husdyrbrug vil i løbet af 2020 få et uvarslet kampagnetilsyn, hvor Aabenraa Kommune vil eftergå indretning og drift af ensilagepladser. For at få det bedste indtryk af fx fald mod afløb vil tilsynene blive afholdt i regnvejr. Alle modtagere af et sådan tilsyn vil modtage en skriftlig orientering og opfølgning efterfølgende.

Til orientering vil der blive opkrævet brugerbetaling, jævnfør brugerbetalingsbekendtgørelsen, for tilsynet.

Eventuelle spørgsmål til kampagnen kan rettes til slc@aabenraa.dk.

I er desuden velkommen til at rette eventuelle faglige spørgsmål til SLF.  

Kontakt:

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034