Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og politikere fra SLF og Haderslev Kommune var en tur i Vejle Kommune, hvor de har succes med både vådområder og minivådområder. Snart skal Sydjylland i gang med at etablere lignende områder.

De pæne sko var skiftet ud med gummistøvler, da medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og politikere fra SLF og Haderslev Kommune forleden var på tur i området omkring Thyregod i Vejle Kommune for at se, hvordan man kan lave vådområder og minivådområder.

Flere former for vådområder
Minivådområder skal som en del af Fødevare- og Landbrugspakken være med til at opfylde de krav, der politisk er besluttet omkring reduktion af kvælstofudledning, og oplandskonsulenter skal i nærmeste fremtid i gang med at hjælpe landmændene med at lave ansøgninger og projektbeskrivelser.

Ekskursionen så to former for vådområder. Et vådområde, hvor man havde omlagt og hævet et å-løb samt et 3500 kvadratmeter stort minivådområde, hvor der var etableret flere små bassiner af forskellige størrelser og dybder.

-Vi blev alle sammen klogere på, hvilke former og typer der kan laves. Og samtidig var det godt at have kommunens politikere og medarbejdere med, da vi sammen på sigt skal etablere de her vådområder og minivådområder. Nu skal vi bare have fundet de sønderjyske landmænd, der har lyst til at prøve kræfter med vådområderne, fortæller SLFs oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen.

Større biodiversitet
Mange landmænd har et areal i kanten eller i et hjørne af en mark, der er lidt for vådt til at få dyrket effektivt, og her kan der være mulighed for at oprette et minivådområde. Området vil komme alle til gode, ikke mindst for naturen og den enkelte landmand. Områderne skaber nemlig levested for planter, padder og smådyr, øger natur og jagtmuligheder.

Hvad gør jeg som landmand?
Kontakt din oplandskonsulent og aftal et besøg. Konsulenten kan vurdere om dit areal egner sig som minivådområde. Oplandskonsulenten hjælper gratis med rådgivning, dokumentation, opmåling – og på længere sigt – med projektbeskrivelse og indhentning af tilbud hos entreprenører.


Der er fem oplandskonsulenter i Sønderjylland:

Asger Thode Kristensen, SLF, ask@slf.dk · 2960 9295
Peter Aalykke Jensen, SLF, paj@slf.dk · 5136 8527
Anne R. Ravnshøj, SAGRO, arr@sagro.dk · 5130 9697
Britt Bjerre Paulsen, bbp@landbosyd.dk · 6161 7993
Aksel Ravn, KHL, abr@khl.dk · 2441 2716

Fakta om Miniområder
Minivådområder er et teknisk anlæg, der fjerner 20-30 % af kvælstoffet i drænvand. Drænvandet føres gennem fire bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg. Oplandet til et minivådområde skal helst være mindst 20 hektar. Minivådområdets størrelse afhænger af, hvor stort drænoplandet er, men svarer ca. til 1 % af oplandets areal.

Tilskud søges hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fra 1. februar til 3. april 2018, og inden da skal der tages prøver, laves målinger, projektbeskrivelser, indhentes tilbud mm.

Der gives 100 pct. tilskud til etablering af EU´s Landdistriktsprogram. Men tilskuddet udbetales først efter projektet er afsluttet, og ansøger skal derfor selv finansiere etableringsomkostningerne.

Læs mere om minivådområder og på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869