SLF har fået en del henvendelser omkring udenlandske praktikanter, og om hvorvidt de skal ombytte deres kørekort.

SEGES har spurgt færdselsstyrelsen om en landbrugspraktikant, der opholder sig i Danmark i en periode med henblik på at modtage undervisning og være i praktikophold, kan anses for at have sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvis praktikanten har sædvanlig bopæl i Danmark skal kørekortet fra hjemlandet ombyttes, hvilket ikke er tilfældet, hvis der er tale om et midlertidigt ophold.

Færdselsstyrelsen oplyser, at det fremgår af kørekortbekendtgørelsens § 6, stk.3, 2. pkt. og stk. 4, at personer der alene opholder sig her i landet med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, som udgangspunkt ikke anses for at have sædvanlig bopæl i Danmark.

Færdselsstyrelsen oplyser, at det ikke er afgørende ved vurderingen af sædvanlig bopæl, om personen tager ophold i mere end 185 dage, men derimod vil der blive lagt vægt på den pågældendes hensigt.

På baggrund af Færdselsstyrelsens svar, må det lægges til grund at udenlandske praktikanter, der tager ophold i Danmark, som udgangspunkt må anses for at have midlertidigt ophold og ikke sædvanlig bopæl i Danmark, hvorfor der ikke er krav om ombytning af kørekort. Praktikanten kan derfor under praktikopholdet bruge sit kørekort fra hjemlandet.

Det er en betingelse, at kørekortet er gyldigt og udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsaget af en oversættelse til dans, engelsk eller fransk.