Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at det maksimale beløb for skattefrie personalegoder er 1.100 kr

Den søde juletid nærmer sig med hastige skridt. Højtiden er en mulighed for at gøre lidt ekstra for de ansatte ved at skabe glæde med en julegave.

Som udgangspunkt er alle gaver fra arbejdsgiver til medarbejder skattepligtige, men i juletiden er tingene anderledes. Det er tilladt at give julegaver til en værdi på op til 800 kr. uden, at de ansatte skal beskattes. Betingelsen for, at julegaven er skattefri, er, at den gives i form af naturalier (tinggaver) eller oplevelsesgavekort, som ikke kan konverteres til kontanter. Gavekort, som kan konverteres til kontanter, er, på lige fod med kontanter, fuldt skattepligtig.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at det maksimale beløb for skattefrie personalegoder er 1.100 kr. Det betyder, at eventuelle andre gaver i 2017 skal indregnes således, at det samlede beløb ikke overstiger 1.100 kr. Har en ansat tidligere på året modtaget gaver for f.eks. 500 kr., og der gives julegave for 800 kr., vil det samlede beløb overstige grundbeløbet med 200 kr. Julegaven på maksimalt 800 kr. beskattes ikke, men den ansatte beskattes af det fulde beløb på 500 kr. af de andre modtagne gaver, når beløbsgrænsen overskrides. Der er ikke fradrag for moms på julegaver.

Har du spørgsmål til artiklen indhold, er du velkommen til at kontakte din regnskabskonsulent.