- Kom til vandløbsmøde for vandløb i Vejen Kommune og hør om vandløbsvedligehold

På Det Sønderjyske Fællesdyrskue i år nævnte borgmester Thomas Andresen i sin åbningstale, at der er vand nok til landbruget. Ingen skal mangle vand – vi skal bare have det fordelt rigtigt.

Det er vi i alle fire Sønderjyske landboforeninger meget glade for at høre. For netop det med fordelingen har længe været et problem i Aabenraa Kommune. Der er nemlig et stort antal af boringer til markvanding, der ikke er i brug i Aabenraa. Kommunen ved det bare ikke. Dermed lægger de ikkeaktive boringer et loft på, hvor meget vand der må bruges fra de andre, aktive boringer.

Derfor var repræsentanter fra de fire sønderjyske landbrugsorganisationer til møde med teknik- og miljøudvalget i Aabenraa Kommune den 12. juni.

På mødet kom vi meget tættere på en bedre ordning. De boringer, der er søgt om fornyelse for, vil blive tildelt en mængde vand svarende til det højeste forbrug, de har haft de seneste ti år. Her tæller også tørkeåret 2018 med, så vi forventer, at de fornyede tilladelser fint vil kunne dække det faktiske behov.

Selvom kommunen har et ansvar for at lave et fair beregningsgrundlag, har også vi hver især som landmænd en pligt til at indberette det, der sker i praksis. Hvis vi har boringer, der ikke er i brug eller ikke vil være i brug de næste mange år, skal vi have dem sløjfet. Ellers belaster de beregningsgrundlaget unødigt og spærrer for andre, der står og mangler vand.

Det er også en økonomisk fordel for alle landmænd, at vandet kan fordeles mere efter praksis end teori. For vandingstilladelsen har jo betydning for vores kreditvurdering. Det er vigtigt at vide, at vi kan producere fornuftigt fremadrettet.

Derfor foreslår vi fra landbruget side, at forlængelserne skal gælde i 15 år. Det skulle ikke være noget problem, når der er ryddet op i beregningsgrundlaget, og vandet bliver fordelt efter behov.

Af SLF, LHN og LRS