R2 autorisationskursus – 22. juni 2021

SLF udbyder kursus i rottebekæmpelse for landmænd. Det giver dig ret til fremadrettet selv at bekæmpe rotter på egen ejendom.
I et samarbejde med Nomus giver vi dig mulighed for at få en R2-autorisation, og dermed retten til at bekæmpe rotter på din egen bedrift, herunder anvende kemiske bekæmpelsesmidler.

Kurset afsluttes med en prøve.

Emner:

· Lovgrundlag
· Rotters biologi og kendetegn
· Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
· Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler)
Efter gennemført kursus i R2-autorisation og bestået eksamen kan du som ejer under særlige vilkår bekæmpe rotter med rottegift på egen ejendom samt købe og anvende visse kemiske bekæmpelsesmidler.
R2-autorisationen gælder i en periode på 5 år, og kan fornys ved at deltage på et opfølgningskursus.

Adgangskrav

Forudsætningen for, at du kan deltage på rottekurset er, at du har gennemført et kursus eller uddannelse, hvor du herigennem har opnået kendskab til lovgivningen om håndtering af kemikalier og værnemidler. Det kan fx være et lovligt, opdateret sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat. Se evt. mere på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link.

Nomus vil medbringe en tro- og loveerklæring til udfyldelse ved kursets start.

Sprøjtebeviset/sprøjtecertifikatet skal medbringes på kursusdagen som bevis. Du kan også medbringe en udskrift fra MAB, hvor der er angivet, om du har et lovligt sprøjtebevis.
Vær også opmærksom på, at det kun er ejeren af ejendommen, der kan deltage på kurset i rottebekæmpelse.


Praktiske info

Tirsdag d. 22. juni 2021 · kl. 8.00-16.00, Billundvej 3 6500 Vojens

Pris pr. person kr. 1.800 kr. – ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.

Registrering i MAB koster kr. 230,-. Er du registreret, kan du se bort fra dette.

Tilmelding senest 7. juni 2021