SLF Billundvej 3, 6500 Vojens
26. februar 2020 kl. 17:00 – 19:30

Kursets formål og indhold

At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods
(f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

• Sikker håndtering og optræden i nødsituation

• Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

• Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.
Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden.
(Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser:
Simon Poulstrup

Prisen er kr. 750,- inkl. en let forplejning og kursusmateriale.

 

Tilmelding senest 19. februar 2020

 

Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
CPR-nr.:
Tilmelding af medarbejder :