farligt gods kursus i SLF

Sted:SLF Billundvej 3, 6500 Vojens
5. marts, 2019 kl. 17 – 19.30 på Billundvej 3 Vojens

Kursets formål og indhold

• At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods
  (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

• Sikker håndtering og optræden i nødsituation

• Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

• Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.
Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser er Simon Poulstrup
Prisen er 750 kr. inkl. en let forplejning og kursusmateriale. 

Tilmelding senest 1. marts 2019

 

Navn*

Adresse*

Postnr + by*

E-mail*

Telefon*

Mobil*

CPR-nr.*

Tilmelding af medarbejder*