farligt gods kursus i SLF

Sted: I kantinen hos SLF,
11. december, 2018 kl. 9.00 – 11.30 på Billundvej 3 Vojens

Kursets formål og indhold

• At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods
  (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

• Sikker håndtering og optræden i nødsituation

• Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

• Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.
Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser er Simon Poulstrup
Prisen er 650 kr.

Tilmelding senest fredag 7. december 2018

Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
CPR-nr.:
Tilmelding af medarbejder :