farligt gods kursus i SLF

Torsdag 25. januar
Kl. 09:00-11:30 eller 13:00-15:30

SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens

Kursets formål og indhold

• At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

• Sikker håndtering og optræden i nødsituation

• Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

• Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.
Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser er Simon Poulstrup
Prisen er 600 kr. + moms

Tilmelding senest den 23. januar til Jytte 73 20 26 00