farligt gods kursus i SLF

Onsdag 7. marts
Kl. 17:00-19:30

Sted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens

Da der har været stor efterspørgsel, og venteliste oprettet til kurset, samt ønske om et tidspunkt hvor du som deltidslandmand også kan deltage, tilbyder vi igen Transport af farligt gods.
Vi er vært med Sandwich øl/vand + kaffe og kage

Kursets formål og indhold

• At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

• Sikker håndtering og optræden i nødsituation

• Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

• Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.
Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser er Simon Poulstrup
Prisen er 650 kr.
Tilmelding senest den mandag 5. marts til på Jytte 73 20 26 00

kl. 17.00 – 19.30 på Billundvej 3 Vojens