Du kan gå ind på Landmand.dk med dit CVR-nummer og checke, om der er mulighed for placering af et minivådområde på de arealer du dyrker.

Hvis det ser positivt ud, vil Peter gerne hjælpe dig med yderligere oplysninger og en besigtigelse af forholdene.

Hele Danmark er delt op i såkaldte ID-15 oplande. Indenfor hvert opland er der et reduktionsbehov for kvælstof, meget varierende fra sted til sted. De første, der etablerer kollektive virkemidler i oplandene, har hele ”kvoten” til rådighed, og er dermed ret sikre på, at de kan etablere et minivådområde eller andet tiltag med tilskud. Når reduktionsmålet for ID 15 oplandet er opfyldt, er det langt fra sikkert, at der kan opnås tilsagn om støtte.

Kan jeg få tilskud til at reducere kvælstof med andre anlægstyper ?

Behøver jeg at indhente tilbud fra mindst 2 entreprenører ?

  • Følg med i næste uges afsnit.

 

Peter Aalykke Jensen

Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869