Landbrug & Fødevarer fortsætter erhvervets store omdømmekampagne. En ny reklamefilm bliver i de kommende uger vist i biografer og på TV.

Landbrug & Fødevarer går på TV2 i ugerne 18, 19 og 20 med en 35 sekunders reklamefilm.
Filmen vil sideløbende med TV-spottet blive vist i biografer over hele landet.
TV-reklamer er stadig det stærkeste emotionelle medie vi har.
Med billedsiden berører vi en lang række emner, der tilsammen tegner et portræt af vores erhverv.

Omdømmefilmen er målrettet den brede danske befolkning og er en del af vores fortsatte arbejde
for at fastholde vores accept og goodwill i befolkningen.
Den skal på visionær vis vise et erhverv, der bidrager til det danske samfund og stadig understrege,
at erhvervet går forrest i ord og handlinger, når der skal findes en vej frem.

Det giver os legitimitet i befolkningen, og derved skaber vi os samtidig legitimitet politisk.
Uden befolkningens opbakning til vores erhverv, kan vi ikke skabe politiske resultater.

 

Læs mere om filmen på Landbrug & Fødevarer