Et krav om flere efterafgrøder samt store reduktioner i den direkte landbrugsstøtte får kritiske ord med på vejen fra formanden i Sønderjysk Landboforening Christian Lund.

– Der er bestemt rigtig fornuftige elementer i det klimaudspil, som regeringen har fremlagt. Men der er også brug for, at der nødvendigvis skal ændres på en del af indholdet, hvis ikke det skal ende med dels tab af arbejdspladser og dels sker en forringelse af erhvervets konkurrenceevne.

Sådan er den umiddelbare kommentar fra formanden for Sønderjysk Landboforening, Christian Lund, som sammen med næstformanden Berith Nissen, fulgte intenst med, da flere ministre onsdag formiddag fremlagde regeringens udspil.

Fødevareminister Rasmus Prehn var én af fire ministre, som præsenterede regeringens klimaudspil for landbruget.

Efterafgrøderne er et af de punkter, som får kritik fra SLF-formanden:

– I udspillet lægger regeringen op til – over flere omgange – at ville nå Aarhus Universitets omdiskuterede målsætning for udledning af kvælstof i 2027 – bl.a. med flere efterafgrøder og vådområder. Det er kritisabelt, at regeringen har valgt at anvende de tvivlsomme mål om at reducere kvælstofudledningen med hele 15.000 tons, som Aarhus Universitet har sat i verden. Så sent som på SLF’s nytårskur tilbage i januar åbnede fødevareminister Rasmus Prehn for, at der kunne blive tale om en second opinion om universitets mål.

Christian Lund føjer til: – De forhandlinger, som nu skal i gang, bør også ende ud i, at udtagningen af lavbundsjord ikke skal finansieres med midler fra landbrugsstøtten. Sker det, vil EU-midlerne i Danmark blive anvendt på en væsentlig anden måde, end hvad vi ellers ser i de øvrige EU-lande. Det betyder, at de nuværende syv pct. af den direkte støtte, som Danmark i dag bruger på grønne initiativer, i fremtiden hæves til 20 pct. Det forringer Danmarks konkurrenceevne og kan medføre udflytning af produktion fra Danmark. Det er skudt forbi, at det er landbruget selv, der skal finansiere den grønne omstilling.

Der er ifølge Christian Lund også plusser i udspillet. Eksempelvis den teknologiudvikling, som regeringen peger på med blandt andet bioraffinering.

 

Det er skudt forbi, at det er landbruget selv, der skal finansiere den grønne omstilling.