Er du obs på regelændringer og konsekvenserne heraf

Det er ved at være sidste chance for at søge tilskud til modernisering af kvægstalde 2018.

Har du planer om at bygge nyt eller totalrenovere dine kvægstalde til malkekøer, opdræt eller slagtekalve af malkerace? Så er det nu, at du tager knoglen og ringer til projektrådgiver Kjell Elkjær Klemmensen fra Natur & Byg og får lavet en aftale om ansøgning.

Ansøgningsfristen er 13. december 2018. Kjell skal gerne kontaktes inden 1. december, så I kan nå at lave ansøgningen sammen.

Krav
Det eneste, man skal være klar på, er, hvilket projekt man vil have gennemført inden 31. december 2022, hvor alle tilsagn senest skal være gennemført og søgt hjem.

Man skal ramme indenfor min. 90% af det søgte. Ellers bortfalder tilsagnet ved udbetaling.

Der er ikke krav om byggetilladelse, miljøtilladelse eller finansiering ved ansøgningens tidspunktet. Det kræves først ved udbetaling.

Hvad koster det?
En ansøgning koster 2.400 kr.

Kontakt: