Lederkursus for ledere i landbruget og landbrugsrelaterede fagområder

Hvem er kurset rettet til?
SLF tilbyder igen et praksisorienteret lederudviklingsforløb for alle ansatte med ledelsesansvar i landbruget og landbrugsrelaterede fagområder.

Hvad kan du forvente at få ud af kurset?

På lederudviklingsforløbet, vil vi bl.a. gennemgå:

 • hvordan, du leder og kommuniker bedst muligt og du vil få indblik i hvordan du forebygger og håndtere konflikter, inden de eskalerer og skader både samarbejdet og trivsel.
 • relevante redskaber til at afdække den gode kommunikation, du får værktøjer der virker allerede fra den første dag. Du får indsigt til at se bagved kommunikationens og konfliktens forskellige årsager, og du får teknikker til at mestre en konfliktdæmpende dialog.
 • metoder til at håndtere hvordan du som leder arbejder med forventningsafstemning overfor dine medarbejdere – så du kan bevare roen og overblikket, når den daglige drift presser på.
 • nemme og effektive værktøjer til at planlægge og prioriterer dine daglige opgaver.
 • løsninger, som er holdbare og som dine medarbejdere kan gå ind for. Det vil på sigt skabe mere selvledelse, hos medarbejderne og samtidig forbedrer du din evne til at forstå kommunikation og håndtere svære situationer i din hverdag.

Kort sagt – du vil efter lederforløbet opleve, at du bedre forstår at kommuniker og håndter konflikter, du vil kunne handle hurtigt og aktivt. Du vil opleve, at samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere samt kolleger imellem i højere grad bliver præget af øget tillid og forståelse for forskelligheder.

Du vil få udarbejdet en personprofil, som kan være med til at give dig indsigt i, hvorfor du reagerer, som du gør, og hvordan du kan samarbejde med forskellige persontyper.

Pris:

6 x ½ dage inkl. personprofil  kr.   8.500,00*)
Deltagergebyr AMUkr.      502,00
Mulighed for VEU-godtgørelse**)  kr. - 2.640,00
Nettopris efter VEU refusion   kr.  6.362,00

 

Priserne er ekskl. moms, men inkl. forplejning. Tilmeldingen er bindende og betaling sker umiddelbart efter 1. kursusdag.

Datoer
Startdato: 28. september
Derefter: 26. oktober, 16. november, 7. december, 11. januar, 1. februar.
Alle dage fra kl. 09.00 –  kl. 13.00

*) Prisen er for medlemmer. Prisen for ikke medlemmer er 9.000 kr.

**) AMU-godtgørelse
Betingelserne for at få AMU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kurset er, at uddannelsesniveauet for deltagerne ikke er højere en agrarøkonom.

( Teknologer og andre med en videregående uddannelse kan også få refusion, hvis ikke uddannelsen har været brugt i 5 år).
For at få AMU-godtgørelsen skal man have deltaget de første to gange og min. i halvdelen af kurset.


Udtalelser fra tidligere deltagere:

 • Jeg tænker mere positivt
 • Jeg er blevet mere tydelig og opmærksom på mit kropssprog
 • Jeg er blevet en bedre personkender
 • Jeg har lært at undgå konflikter og misforståelser ved at forventningsafstemme
 • Jeg har lært, at medarbejdere skal tackles og motiveres forskelligt
 • Jeg har lært, at det er vigtigt at få talt om tingene med det samme – på en åben og ærlig måde
 • Jeg har lært at være opmærksom på, hvad kulturforskelle kan betyde for min måde at skulle lede mine medarbejdere på
 • Jeg har lært en del om min egen person og min lederstil
 • Jeg lærte meget af at sparre med de andre deltagere og høre om de udfordringer, de havde og hvordan de løste dem.

 

Navn*
Antal deltagere*
Telefon*
E-mail:*