Legater

Ellehusgårds Legat

SLF administrerer legatet ”Agnes og Jens Jensen, Ellehusgårds Legat.” Afkastet uddeles til unge under videregående uddannelse inden for landbrugserhvervet. Det vil sige videregående landmandsuddannelse (min. modul 3), agronom, dyrlæge (inden for produktionsdyr mv.) samt andre relaterede uddannelsesretninger. Det kan blandt andet søges støtte til relevante studierejser og studieophold i udlandet og projektopgaver.

Ansøger skal være fra det tidligere Tønder Amt.

Studielegat

SLF administrerer ligeledes Haderslev Amts Landboforenings Jubilæumsfond. Fonden uddeler legatmidler som hjælp til unge, der er i gang med en videregående, landbrugsfaglig uddannelse. Unge, hvis forældre er medlemmer og hører naturligt til det gamle Haderslev-område, kan søge om et studielegat

Ansøgning og overrækkelse

Der bruges intet ansøgningsskema. Ansøgning vedlagt nødvendig dokumentation indsendes til

SLF, Att.: Malene Lei på mal@slf.dk senest 1. februar.

Overrækkelse af legater sker på SLFs generalforsamling i marts måned.

.single-post .mkdf-title { display:none; }