Cirkulær Bioøkonomi

Fødevareklyngen er klar med løsninger, men der er behov for en national satsning og strategi for cirkulær bioøkonomi, der tænker fødevareerhvervet ind som en central spiller.

Derfor lancerer Landbrug & Fødevarer i dag et politik-katalog om cirkulær bioøkonomi: Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevare klynge – fra spild til ressource og nye forretningsmuligheder.

Fødevareklyngen sætter fokus på 8 indsatsområder for at fremme cirkulær bioøkonomi:

1 Mere bæredygtig biomasse
2 Recirkulering af næringsstoffer
3 Effektiv udnyttelse af vandressourcen
4 Ingen affald – fra spild til ressource
5 Madspild forbudt!
6 Fra affald til aktiv
7 Behov for mere viden og cirkulær erfaring
8 Regeltilpasning, helhedstænkning og samarbejde i hele værdikæden

Download kataloget